PrevListNext
すぱそにっ▽ (そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- - OP) 難易度:5
アーティスト: すーぱーそに子 / 作曲: 山崎真吾 / 放送時期: 14-Winter
テンポ (自動推定): 157 [BPM]
キー: F->G
コード譜 (Normal)
[In] (Key:F) 
| (N.C.)    | %        |
| F7      | Ab6       | Bb7    | Db Eb Cm7 |
| F7      | Ab6       | Bb7    | Db Cm7   |
[Itl]
| F  Bm7-5/F | Bbdim7/F F  F/E | Dm7 Bbm/Db | Bbm C C#dim |
| Dm7 Bm7-5  | Bbdim7  F/A F/C | Gm7 Bb/C  | BbmM7/F F  |
[A] 
| BbM7     | C7        | FM7    | %      |
| BbM7     | C7        | FM7    | %      |
| Cm7     | D7        | Gm7    | Bbm     |
| A7      | Dm7       | Gm7 C7   | F      |
[B] 
| Gm7 C7   | Am7  D7     | Gm7 C7   | Am7 D7   | 
| Gm7 C7   | Am7  G#dim7   | Gm7    | Bb/C C/D  |
[Cho] (Key:G) 
| G  C#m7-5/G | Cdim7/G G  G/F# | Em7 Cm/Eb | Cm D D#dim |
| Em7 C#m7-5  | Cdim7  G/B G/D | Am7 C/D  | CmM7/G G  |
[Out] 
| G7      | Bb6       | C7     | Eb F Dm7  |
| G7      | Bb6       | C7     | Eb F Dm7  |
| G      | 
コード譜 (Easy)
[In] (Key:F) 
| (N.C.)   | %        | 
| F7     | Ab       | Bb7   | Db Eb Cm  |
| F7     | Ab       | Bb7   | Db Cm   |
[Itl]
| F  Cbdim/F | Bbdim/F F  F/E | Dm Db  | Bbm C Dbdim |
| Dm Cbdim  | Bbdim  F/A F/C | Gm C7  | Bbm/F F   |
[A] 
| Bb     | C7       | F    | %      |
| Bb     | C7       | F    | %      |
| Cm     | D7       | Gm   | Bbm     |
| A7     | Dm       | Gm C7  | F      |
[B] 
| Gm C7   | Am  D7     | Gm C7  | Am D7   | 
| Gm C7   | Am  Abdim   | Gm   | C7 D7    |
[Cho] (Key:G) 
| G  C#dim/G | Cdim/G G  G/F# | Em D#  | Cm D D#dim |
| Em C#dim  | Cdim  G/B G/D | Am D7  | Cm/G G   |
[Out] 
| G7     | A#       | C7   | D# E# Dm  |
| G7     | A#       | C7   | D# E# Dm  |
| G      | 
コード譜 (Degree)
[In] (Key:F) 
| (N.C.)    | %         | 
| I7      | bIII       | IV7   | bVI bVII Vm |
| I7      | bIII       | IV7   | bVI Vm   |
[Itl]
| I  #IVdim/I | IVdim/I I  I/VII | VIm bVI | IVm V bVIdim |
| VIm #IVdim  | IVdim  I/III I/V | IIm V7  | IVm/I I   |
[A] 
| IV      | V7        | I    | %      |
| IV      | V7        | I    | %      |
| Vm      | VI7        | IIm   | IVm     |
| III7     | VIm        | IIm V7  | I      |
[B] 
| IIm V7   | IIIm  VI7    | IIm V7  | IIIm VI7  | 
| IIm V7   | IIIm  bIIIdim  | IIm   | V7 VI7    |
[Cho] (Key:G) 
| I  #IVdim/I | IVdim/I I  I/VII | VIm bVI | IVm V bVIdim |
| VIm #IVdim  | IVdim  I/III I/V | IIm V7  | IVm/I I   |
[Out] 
| I7      | bIII       | IV7   | bVI bVII Vm |
| I7      | bIII       | IV7   | bVI bVII Vm |
| I      | 

☆Youtube リンク(自動生成)

no result